ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ - ΛΙΠΟΔΙΑΛΥΤΟ

Κωδικός: DGF.483

Εφαρμογές: Λευκό λιποδιάλυτο χρώμα κατάλληλο για χρωματισμό σοκολάτας και ελαστικής σοκολάτας.