Η εταιρεία μας, ΑΦΟΙ ΛΑΟΥΔΗ ΑΕΒΕ, συμπεριλαμβάνεται στις 147 εμπορικές επιχειρήσεις της χώρας μας που πληρούσαν όλα εκείνα τα αυστηρά επιχειρηματικά κριτήρια, ώστε να κερδίσουν τη διάκριση "Diamonds of the Greek Economy 2014". Η διάκριση αυτή δίνεται από την "τράπεζα" επιχειρηματικής και οικονομικής πληροφόρησης STAT BANK σε επιλεγμένες επιχειρήσεις της χώρας, οι οποίες κρίνονται βάσει της απόδοσής τους σε 10 σημαντικούς οικονομικούς & επιχειρηματικούς δείκτες (κύκλος εργασιών, κερδοφορία, απόδοση ιδίων κεφαλαίων, κ.α.).

Ενημέρωση Επενδυτών

Προσκλήσεις σε Συνελεύσεις

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΤΟΥΣ 2015

Ισολογισμοί

ΕΤΟΥΣ 2014

Ενοποιημένοι Ισολογισμοί

ΕΤΟΥΣ 2014