Η εταιρεία μας, ΑΦΟΙ ΛΑΟΥΔΗ ΑΕΒΕ, συμπεριλαμβάνεται στις 147 εμπορικές επιχειρήσεις της χώρας μας που πληρούσαν όλα εκείνα τα αυστηρά επιχειρηματικά κριτήρια, ώστε να κερδίσουν τη διάκριση "Diamonds of the Greek Economy 2014". Η διάκριση αυτή δίνεται από την "τράπεζα" επιχειρηματικής και οικονομικής πληροφόρησης STAT BANK σε επιλεγμένες επιχειρήσεις της χώρας, οι οποίες κρίνονται βάσει της απόδοσής τους σε 10 σημαντικούς οικονομικούς & επιχειρηματικούς δείκτες (κύκλος εργασιών, κερδοφορία, απόδοση ιδίων κεφαλαίων, κ.α.).

Ενημέρωση Επενδυτών

Προσκλήσεις σε Συνελεύσεις

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

2016

2015

Ισολογισμοί

2014

Ενοποιημένοι Ισολογισμοί

2014